DUVARDAN DUVARA

 • ANASAYFA
 • HALI UYGULAMA
 • DUVARDAN DUVARA

HALI  UYGULAMASI  TEKNİK  BİLGİLER

 

Halı tabanları:

Çoğunlukla iki tür halı tabanı kullanılır

 1. Contract Latex (CL): Yumuşak bir malzemeden yapıldığı için konfor sağlar ve tercih edilir. Contract Latexin tutma özelliği daha iyidir. Bu yüzden rıht ve benzeri düşey yüzeylerde daha çok kullanılır.

 2. Dokuma Textil (WT) : Jüt taban olarak da adlandırılır. Bu tabanın pürüzlü yüzeyi aderansı arttırır.

 

Fire:

Genellikle renovasyon projelerinde AutoCAD planları olmamakta var ise bile erişilememektedir, bu gibi durumlarda yani AutoCAD planları yok ise ilkönce gidilip halı döşenecek mahallerin yerinde tek tek ölçüleri alınarak Röleve çıkarılır ve çıkarılan Röleve AutoCAD ortamına atılır. Eğer AutoCAD planı var ise sipariş edilen Duvardan Duvara Halıyı plan üzerinde yerleştirerek aşağıdaki özellikleri dikkate alıp rulo boylarını hesaplar ve çıkan sonuca göre fireyi hesaplarız. Duvardan duvara halılarda özellikle büyük desenli halılarda ortalama bir fire öngörüsünde bulunmak kesinlikle yanlıştır. Yukarda da belirttiğimiz üzere halı, plan üzerinde aplike edilemeden bu bilinemez. Duvardan duvara halılarda bazı durumlarda  fire oranları çok yüksek çıkabilmektedir.  Fire hesaplamasını etkileyen üç faktör vardır. Bunlar;

- Halın desen tekrarı (Repeat)

- Mahalin şekli

- İstenen döşeme yönü

Halıda ek yeri ne kadar az olursa halının kulanım ömrü o kadar artar.

Zemin Düzgünlüğünün Sağlanması:

Zemin düz, kuru, temiz, çatlaksız, çekme ve basınca dayanıklı olmalıdır. Düzgün olmayan yüzeyler üç şekilde düzeltilir.

 1. Konvansiyonel Şap:

Şayet mevcut zeminde daha önceden uygulanmış konvansiyonel (kaba) şap varsa ve şap yüzeyi halı uygulaması yapmak için uygun değilse bu şap kırılıp mastarında ve tarazisinde min.5cm kalınlığında ve 300 dozda  yeni konvansiyonel şap uygulaması yapılır. Bu yöntem maliyeti en düşük fakat nem yüzünden uygulama süresi en uzun yöntemdir.

 

 1. Tesviye Şapı:

Çimento esaslı ve vizkozitesi çok düşük (likit) bir şap olup kendiliğinden zemine yayılma ve kot bulma özelliğine sahiptir. OCk Floor Concept olarak bizler, Self-Leveling uygulamalarımızda Ardex veya UZIN marka hazır tesviye şapı kullanılır. Zeminin yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak min.2-3mm kalınlığında uygulama yapılır. Bu kalınlık için bekleme süresi oda sıcaklığındaki mahallerde 48 saattir.

.

 1. Su Kontrası:

Mevcut bozuk zemin üzerine su kontrası uygulaması yapılarak zemininin düzeltilmesidir. Aşırı tepeciklerin ve çukurların olduğu zeminlerde su kontrasıda uygulanamaz. Su kontrası panelleri zemine hem dübel-vida sistemi hem de poliüretan yapıştırıcı kullanılarak sabitlenir. Önemli olan husus paneller arasında boşluk ve kot farkı kalmamasıdır. Olası küçük boşluklar çelik macunu ile doldurulup yüzey düsgünlüğü sağlanır.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Mevcutta yerden ısıtma olan zeminlerde ısıtma sistemi uygulamadan 10 gün önce çalıştırılmalı ve uygulama sırasında kapatılmalıdır. Zemin ısısı 18°C yi geçmemelidir. Döşemeden 72 saat sonra yerden ısıtma tekrar çalıştırılabilir. Uzun bir depolama sırasında yüzeyde oluşabilecek tabaka kullanıma başlamadan önce atılmalıdır.

 

IMAG3543.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Halı Montaj şekilleri:

 1. Yapıştırma Sistem:

-Duvardan Duvara Halıların Yapıştırılması

a)Su Bazlı Yapıştırıcı Kullanılarak Yapıştırma Sistem

b)Latex Yapıştırıcı Kullanılarak (Yağmurlama) Sistem

 1. Çıtalı gerdirme ( Sadece Duvardan Duvara halı için geçerlidir.Karo halı bu sistemde uygulanamaz)

 

Yapıştırma ( Duvardan Duvara ):

 • Su Bazlı Yapıştırıcılar: Tüm yüzeye yapıştırıcı A3 tarakla sürülür ve 20 -25 dakika kürleşmesi* için beklenir. Yapıştırma sistem Duvardan Duvara halı uygulamalarında Ardex, AYK veya Uzin marka su bazlı tutkallar kullanılır. M² sarfiyat miktarı tüm markalar için ve zeminin düzgün olduğu varsayıldığında 350-400 gr civarındadır.

      *Hava ile temas ederek yapıştırıcının tutma özelliği kazanması.

 • Latex Yapıştırıcılar: Latex konsantre halde genellikle yurtdışından alınan ve suyla seyreltilen bir yapıştırıcı türüdür. Beyaz  renktedir. Pet şişeye doldurulup kapağına delikler açılarak tüm yüzeye yağmurlama sistemle serpilir. Latex’in özelliği gereği serpildikten sonra çok bekletilmemelidir. M² sarfiyat miktarı 100 gr civarındadır.

 

Çivili Çıtalı Gerdirme Sistem (Duvardan Duvara Rulo Halı):

Sadece tekstil tabanlı duvardan duvara rulo halılarda uygulanır. Karo halılar bu sistemde uygulanamaz. Otellerde trafiğin yüksek olmasından ötürü yıpranma fazladır ve 2-3 sene gibi sık aralıklarla halı değişimine gidilir. Halı sökülürken su bazlı yapıştırıcılar kuvvetli olduklarından halının tabanı (özellikle latex tabanlı halılarda) yapıştırıcı ile birlikte yerde kalabilmektedir. Bu durum ayrı bir iş yükü ve maliyet çıkardığı için çıtalı gerdirme yöntemi kullanılır. Yöntem basitçe şöyledir:

Çivili çıtalar odanın birbirine karşılıklı olarak bakan iki duvarına, çıtalar üzerinde hazır bulunan çivilerin zemine çakılması suretiyle sıkıca sabitlenir. Kot farkını ortadan kaldırmak ve konfor sağlamak amacıyla yere keçe döşenir. Keçeler zemine yine Latex tutkal kullanılarak döşenmelidir. Halının alt tabanı olarak halı ile çıta üzerinde 45 derece açılı çivilerin birbirine sıkıca geçmesi amacıyla Dokuma Textil Taban kullanılır. Önce halının bir ucu sabit çıtanın üzerindeki 45derece eğimli eğim yönü duvara doğru olan çivilere geçirilir ve daha sonra halı gerdirilerek diğer ucu da karşı çıtadaki çivilere geçirilerek sabitlenir. Ek yerlerinde ekleri birbirine bağlayan ütü bandı kullanılır. Böylece uygulama tamamlanmış olur