KARKASLI + KLİPSLİ SİSTEM DECK

  • ANASAYFA
  • DECK UYGULAMA
  • KARKASLI + KLİPSLİ SİSTEM DECK

karkasl1 deck.jpg

Öncelikle Deck nedir? Bunu açıklamaya çalışalım. Deck, İngilizce kökenli bir kelime olup Güverte, Üst Kısım, Kat şeklinde farklı farklı Türkçe sözlük karşılıkları olan ancak Zemin Sektöründe ise genellikle dış mekanlarda kullanılan doğal ahşaplar olarak bilinen değişik tropik ağaçların tümünün genellemesinde kullanılan bir terimdir.

Peki doğal ahşabın dış mekana dayanıklılığı nasıl mümkün olmaktadır? Doğada, yapısı ve dokusu gereği dış mekana dayanaklı olan ağaçlar zaten doğal yöntemlerle yetişmektedir. Bunların en başında Teak gelmekte olup Iroko, Dişbudak, Ipe ve Bangkirai gibi ağaçlar da yine Deck amaçlı kullanılabilecek dış mekana uygun ahşaplardır.

Diğer bir yöntem ise yine bu ağaçları Thermo (Isıl İşlem) işlemi denilen yüksek sıcaklıktaki fırınlarda ahşabın bünyesinde bulunan tüm damarlarındaki suyu yok ederek bir başka deyişle ağacı tamamen öldürerek; güneş, yağmur, kar gibi dış faktörler yani soğuk ve sıcak hava şartları karşısında hiç çalışmayacak (dönmeyecek, genleşmeyecek veya büzüşmeyecek) hale getirilmesi yöntemidir. Birde yukarda saydığımız ağaçlardan başka dış mekanda kullanılan nispeten diğerlerine göre daha az mukavim olan ancak fiyat anlamında daha ekonomik olan Çam ağacı bulunmaktadır. Dış mekanda kullanılan çam ağacını ise yine thermo işlemi yapılmış haliyle veya Emprenye işlemi denilen bünyesine çeşitli kimyasallar zerkederek hem hertürlü böceğe karşı önlem alınmış hemde çalışması minimize edilmiş haliyle kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.

KARKASLI + KLİPSLİ SİSTEM DECK UYGULAMASI:

Uygulama kolaylığı, uygulama sonrası çıkabilecek sorunlara daha kolay ve çabuk müdahale edilebilmesi ve ekonomikliği açılarından tüm Deck Uygulama Yöntemleri arasında en çok tercih edilenidir.

Öncelikle uygulama yapılacak mekanda, şayet altında kullanım alanı var ise Su İzolasyonu yapılması gerekmektedir. Bir başka önemli konuda bu sistemde paneller arası açık kalacağından yani bu boşluklardan su gireceğinden kesinlikle uygulama yapılan mekanda bir eğim olması ve eğimin bittiği bölümlerde de suyu tahliye edecek süzgeçlerin önceden konulmuş olması gerekmektedir.

Uygulama ismindende anlaşılacağı gibi deck panellerinin altında karkas diye nitelendirilen genellikle ahşaptan ( ahşap yerine demir kutu profillerde kullanılabilir), diğer malzeme geçişlerine göre yüksekliği (kot'u) ayarlanması için değişik ebatlarda ama genellikle 3x5cm kesitli dikdörtgen kesitli elemanlardır. Mekanın büyüklüğüne göre 60m²'den küçük mekanlar için mevcut zemine sabitlemeye gerek olmayan fakat daha büyük alanlar için ise şayet zeminde izolasyon var ise güçlü dış mekan tutkalları (OCK olarak Sika markalı ürünlerini tavsiye ediyoruz) ile sabitlenmesi gereken yok ise de üstten zemine dübel+vida şeklinde sabitlenmesi gerekmektedir. En ideal karkas açıklığı (iki karkasın birbirleriyle olan mesafesi) 40cm'dir. Bu açıklığın 40cm'den daha büyük olması ileride deck panelleri üzerinde yürürken esnemelerin ve vibrasyonun artmasına neden olacaktır. Karkasların hangi yönde atılacağı, decklerin hangi yönde döşeneceğiyle alakalıdır. Deck'ler X yönünde döşenecekse Karkaslar ters yönde yani Y yönünde döşenmelidir. Karkaslar genellikle altta kalıp her ne kadar gözükmeyecek olsa da biz OCK olarak hangi ağaç cinsi kullanılıyorsa yine karkas olarak da aynı oranda çalışmaları açısından yine o ağaç cinsinin kullanılmasını önermekteyiz. Maliyetlerin düşürülmesi istendiğinde daha uygun fiyatlı olan Emprenye Çam, Thermo Dişbudak gibi ahşaplarda karkas amaçlı kullanılmaktadır.

Karkas uygulamasının tüm mekanda bitirilmesinden sonra (tamamen bitirilmeden deck uygulamasına başlangıç yapabilmeye yetecek kadar alan oluşturulduktan sonrada uygulama yapılabilir) Deck uygulamasına geçilir. Nereden başlanılacağına yani tam panelin nereye gelmesinin kararlaştırılmasından ve varsa mevcut duvarlara göre gönye alınmasından sonra ilk panel konulup, deck paneli üzerindeki kanallara klips denilen (plastik veya metal) bağlantı aparatları sıkıştırılır, üzerinde bulunan deliklere, karkas kalınlığını aşmayacak boyuttaki çelik vidalar sıkıca vidalanır. Deck panelleri genellikle piyasada; 100-300cm boylarında, 10-15cm genişliğinde ve 15-20mm kalınlığındaki ebatlarda bulunmaktadır. Kanallar genellikle sadece uzun kenara paralel olacak şekilde panelin her 2 tarafında açılmış olup kafalarda kanal bulunmamaktadır. Ancak bazı markalarda finger+joint sistemi denilen kafa noktalarında panellerin birbiriyle öpüştürülerek adeta tek parçaymış gibi kullanılanları da mevcuttur. Deck panel kafalarında herhangi bir işlem yapılmadıysa burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus hiç bir zaman deck panelleri iki karkas boşluğuna gelmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Şayet ürünün boyları nedeniyle bu şekilde boşluğa geliyor ise panel gereken yerinden kesilerek, birleşim tam olarak karkasın ortasında gerçekleştirilmelidir. Klips olarak ise OCK olarak bizler plastiğe göre daha dayanıklı olan metal klipsler kullanılmasını önermekteyiz.

Tüm döşeme işlemi bittikten sonra ağaç yüzeyinin pürüz durumuna göre gerekmesi durumunda öncelikle Sistre işleminin yapılmasını akabinde ise en az 2 kat Teak Yağı sürülerek, bütün işlemler tamamlanmış olur.

Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, uygulaması tamamlanmış Deck'leri uzun süre sorunsuzca kullanabilmek için tüm dış mekan deckler yaz ve kış aylarına girişten önce her 6 ayda bir mutlaka gerekli zımpara ve özellikle Teak Yağı uygulamaları yinelenmelidir.