LVT (KARO) PVC UYGULAMA

  • ANASAYFA
  • PVC UYGULAMA
  • LVT (KARO) PVC UYGULAMA

IMAG3626.jpgLVT (KARO PVC) UYGULAMA DETAYLARI

1. DİREK SU KONTRASI ÜZERİNE UYGULAMA:

 Şayet zeminde daha öncesinde uygulanmış su kontrası varsa, LVT PVC panelleri bu su kontralarının üzerine  UZIN KE418 veya muadili tutkal ile direkt olarak yapıştırılabilir. Yapıştırıcı sarfiyat genellikle 300-350gr/m²’dir.

Uygulamaya başlamadan önce, su kontrası panellerinin birleşim bölgelerinde kot farkı olmaması ve ara mesafelerinin açık olmaması gerekmektedir. Aksi takdire uygulama sonrasında tüm bu deformasyonlar PVC yüzeyine yansıyacaktır.  Uygulama yapılmadan önce bu sorunlar olmasa dahi her halukarda su kontrası panellerinin tüm birleşim bölgelerine çelik macunu uygulaması yapılmalı, macun sürülen bu bölgeler zımparalanarak tüm alanda uygulama sonrası sorun çıkarmayacak şekilde çok iyi bir yüzey düzgünlüğü elde edinilmelidir.

Su Kontrası panellerindeki gerekli dolgu ve sistre/zımpara işlemleri yapıldıktan sonraki aşama gönye alma ve tutkal sürme işlemleridir. Tutkal sürmeye başlamadan önce, zemin öncelikle süpürülüp tüm toz ve kirlerden arındırılır, uygun olan duvardan gönye (duvara 90 derece dik ve panel-duvar arası mesafenin aynı ölçüde olmasının sağlanması) alınarak Boyalı Çırpı (çırpma) ipi vasıtasıyla döşeme hattı belirlenir. Yapıştırılacak tüm panel kenarları bu çizgi doğrultusunda döşenmelidir.

UZIN KE418 veya muadili tutkallar zemine sürüldükten sonra uzun müddet 5-6 saat (ortam şartlarına bağlı olarak dahada uzun süreler olabilmektedir) yapıştırma özelliğini yitirmeyen bir tutkal olması nedeniyle bu süre zarfında uygulama yapılabilecek kadarlık alanın (yaklaşık 60-70m²) tamamına tek seferde tutkal A4 dişli tarağı ile sürülür. Yapıştırıcının işlevsel hale (yapıştırma özelliğinin başlayabilmesi) gelebilmesi için sürüldükten sonra min.15-20dk süre geçmesi (ustalar arasındaki deyimiyle “tutkalın sakızlaşması” için gerekli süre) gerekmektedir.  Ancak soğuk hava şartlarında tutkalın sakızlaşma süresi uzamaktadır bu nedenle LVT PVC uygulamasına başlamadan önce işaret parmağı, zemindeki tutkala batırılarak daha sonra bu parmaktaki tutkal işaret parmağı ve baş parmak arasında açılıp kapatılır, şayet tutkal iki parmak arasında sakız gibi uzuyor ise uygulamaya geçilir yok eğer iki parmak arasındaki tutkal hemen ayrışıyorsa bu tutkalın henüz kıvama gelmediği anlamına gelir ve beklemeye devam edilir.

2. KONVANSİYONEL (KARA) ŞAP ÜZERİNE UYGULAMA:

Piyasadaki tüm LVT PVC’ler genellikle 2,5-3mm kalınlığındadır. Malzemenin bu kadar ince olması en iyi uygulanmış yüzeyi helikopterle perdahlanmış olsa dahi direk olarak konvansiyonel şap üzerine hiçbir PVC zemin malzemesi uygulanamaz.

Bu nedenle konvansiyonel şap üzerine PVC uygulaması isteniyorsa evvela Self-Levelling Şap diye isimlendirilen (piyasada Akıllı Şap, Kendiliğinden Yayılan Şap olarak da bilinir) yüzey düzeltme yani Tesviye Şapı yapılması gerekmektedir.

Konvansiyonel şap üzerine uygulanacak Tesviye Şapı kalınlığı, zeminin yüzey düzgünlüğüne bağlı olmakla beraber şayet zemin düz ise bile minimum kalınlık 3mm’den daha düşük olamamaktadır.  Kullanılacak malzeme 5-6mm’e kadar UZIN NC145 veya muadili bu kalınlıktan daha fazla ise UZIN NC170 veya muadili tesviye şaplarıdır. Kullanılacak astar ise şayet zeminde konvansiyonel şap varsa UZIN PE360 veya muadili, şayet zeminde geçirgen olmayan malzeme varsa (seramik, granit vb) UZIN PE260’tır.

-Self-Levelling Şap Uygulanacak Zeminin Hazırlanması:

 Uygulama yapılacak zeminin, tüm toz ve pisliklerin süpürülerek (mümkünse elektrikli vakumlarla yoksa fırça ile)  iyice temizlenmiş olması gerekir.Şayet zeminde büyük çukurlar ve engebeler var ise çukurlar tamir harçları ile (en uygun malzeme YKS Emaco S88 C Tamir Harcı) doldurulmalıdır. Tümsekler ise kırılmak yöntemiyle genel zemin kotuna (yüksekliğine) getirilmelidir. Şayet çukurlar var ve bu çukurlar derin çukurlar ise doldurulan tamir harcınında en az 24 saat tesviye şapı uygulaması öncesi kuruması gerekmektedir.

-Self-Levelling Şap Uygulaması

Self-Levellin şap uygulamasına geçilmeden önce zemin çok iyi bir şekilde süpürülerek (mümkünse elektrikli vakumlarla değilse fırça ile) zemindeki tüm toz, kir ve pislikler temizlenir. Akabinde  UZIN PE360 veya muadili astar, fırça ile , sarfiyatı m²’ye min. 150-200gr olması koşuluyla ve bünyesine su katılmayacak ve zeminde hiç boşluk kalmayacak şekilde sürülmelidir. 1 saatlik primer kuruma süresi sonrası her bir 25Kg’lık torbaya 5.5lt su karıştırılarak uygulama istenilen kalınlık ayarlanılması suretiyle tamamlanır.

Dökülecek Self-Levellin şap, zemin yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak minumum 3mm kalınlığında olmalıdır. LVT PVC uygulaması yapılabilmesi için beklenmesi gereken kuruma süresi yaz şartlarında 2-3 gündür. Kış aylarında ise bu süreler kalınlığa da bağlı olarak artmaktadır.

Self-Levelling Şap uygulaması yapıldıktan 24 saat sonra üzerinde sivri ve sert tabanlı iskele vb. malzemeler konulmaması kaidesiyle çalışılabilinir.

GANN HYDROMETTE 30 cihazıyla (veya başka nem cihazları ile) yapılan nem ölçümlerinde PVC uygulamak için gerekli nem miktarı sağlanması durumunda  uygulama yapılır. Ölçülmesi gereken Gann dijital ekran değeri 60 ve altı değerlerde olmalıdır.

Self-Levelling şap üzerinde hala koyu yeşillikler var ise zaten kurumamıştır ve hiç ölçmeye gerek yoktur. Ancak bazı durumlarda şapın yüzeyi kurumuş gibi bembeyaz olsa yani bu koyu yeşillikler olmasa dahi bu aldatıcı olabilir. Kuru gibi gözüken Self-levelling şap’larda mutlaka Nem Cihazı ile ölçüm yapılmalıdır. Nem cihazının olmadığı durumlarda naylon metodu uygulanır. Bu metod ise şu şekilde yapılmaktadır; yaklaşık 30x30cm ebatındaki bir naylon parçası 4 bir tarafından hiç hava almayacak şekilde Self-Levellin şap yüzeyine bantlanır. 24 saat sonra şayet naylon içerisinde su damlacıkları oluşmamışsa zeminin tamamen kuruduğu var ise hala kuruma süresine ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir.

Self-Levelling şapın tamamen kurumasından sonra yapılacak en önemli iş Zımpara Makinesi ile (120 Nolu Zımpara bu iş için idealdir) zımparalanarak olası tüm tepecikler bu şekilde düzeltilmiş olur. Self-Levelling şap yüzeyinde oluşabilecek olası çukurluklar ise Polyester Çelik Maucunu doldurulup, macun çekilen bölgeler yine zımparalanarak şap LVT PVC yapmaya uygun hale gelmiş olur. Self-Levelling şaptaki tepecik ve çukurlukları anlayabilmenin en iyi yöntemi ise ayağın zemine sürtülmesi yoludur. Ayak ucu olası tüm deformasyonları çok rahatlıkla hissedebilmektedir.

Tüm bu işlemlerden sonra yüzey düzgünlüğü tamamen sağlanmış Self-Levelling şap üzerine PVC uygulamasında aynen su kontrası uygulamasında olduğu gibi aynı kurallar geçerli olacak şekilde yine UZIN KE418 veya muadili yapıştırıcılar kullanılır.

LVT PVC uygulaması tamamlanmış bölgelerde 2 saat sonra 90 kg.’lık silindir gezdirilerek uygulama tamamlanır. Uygulamanın tamamlanmasının ardından 1 gün sonra kaplanması tutkalın kürleşmesi açısından önemlidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise hiçbir zaman ve kesinlikle üzerine naylon örtülmemelidir. Naylon terleme yaptırıp neme neden olacağından tutkalın kürleşmesine engel olacak ve tutkal kürleşmediği (kemikleşmediği) içinde paneller zemine yapışamadığından bölgesel kabarmalar meydana gelecektir. Kaplama ve koruma malzemesi olarak Oluklu Mukavva en 

IMAG3635.jpg

uygun malzemedir.

*** Yukarda marka ve modeli verilen UZIN ürünlerini OCK olarak bizler tavsiye ediyor olup uygulamalarımızda genellikle UZIN ürünlerini kullanmaktayız.