SİSTRE & CİLA/YAĞ & BAKIM

  • ANASAYFA
  • PARKE UYGULAMA
  • SİSTRE & CİLA/YAĞ & BAKIM

SİSTRE:

Başlıksız-10.jpgLamine ve Masif parkeleri suni olan Laminat Parkelerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de tekrar tekrar “Sistre” denilen parke yüzeyindeki her türlü darbelerin, çiziklerin ve benzeri deformasyonların bu iş için geliştirilmiş makineler yardımıyla zımparalanabilmesi işlemidir. Sistre sonucu deforme olmuş parke yüzeyleri,  paketten çıkarılarak döşendiği ilk haline en yakın hale getirilebilmektedir. Kalifiye ustalar, uygun ekipman ve sarf malzeme ve en önemlisi doğru teknikler ile yapılan Sistre işlemleri sonrasında ise genellikle parkeler sanki yeni döşenmişçesine bir görünüm elde edilebilmektedir.

Lamine Parke üreticisi çoğu fabrika, Lamine Parkenin en üst tabakasını oluşturan değerli ağaç kısmı olan ve “PAPEL”  olarak isimlendirilen en üst tabaka kalınlığı olarak genellikle 3.5-4mm kalınlıklarda Papel üretmektedirler. Her bir sistre işleminde tabiki yüzeydeki deformasyon ve çiziklerin derinliğine bağlı olmak üzere genellikle 1-1,5mm derinlikte (çizik derinliği daha fazla ise bu miktar artacaktır) Papel incelmektedir. Uygun malzeme ve periyotlarda  bakım  yapılarak doğru şekilde kullanılan parkelerin Sistre işlemine ihtiyaç süresi genellikle 10 yıldır. Her bir sistrede 1-1,5mm incelme olacağı ve Papel kalınlığının 3.5-4mmm olduğu ve sistre periyodunun 10’ar sene olduğu varsayıldığında Lamine Parkelerin aslında maksimum 3-4 kez sistre edilebileceği ve toplam ömrünün 30-40 yıl olacağı söylenebilir.

Masif parkeler yapısı itibariyle tamamıyla değerli ağacın kendisinden üretilebilmesine rağmen; Masif Parkelerdeki siste ömrü de Lamine Parkelerin sistre ömürlerine hemen hemen eşdeğerdir. Bunun nedeni ise Masif Parkelerin geneli Lamba & Zıvana sistemi denilen Erkekli & Dişili birbirine geçme sistem ile üretilmesidir. Sistre işlemi masif parkelerde maksimum Lamba veya Zıvana hizasına inecek kadar yapılabilir. Zira genellikle Lamba ve Zıvanalar; masif parkelerde, parkenin üstten ölçüldüğünde 5-6mm aşağısından başlayacak şekilde üretim yapılmaktadır. Bu nedenle de Masif parkelerde maksimim 3-4 kez sistre edilebilmekte ve toplam ömrü yine 30-40 sene olacağı söylenebilir.

Dış mekanda kullanılan ve DECK olarak isimlendirilen (Iroko, Dişbudak, Teak, Ipe, Bangkirai, Çam vb.) masif ahşaplarda yine aynen Lamine Parke ve Masif Parke ürünlerde kullanılan makine, ekipman ve sarf malzemelerle Sistre edilebilmektedir. Ahşap Deck’lerin içte kullanılan Lamine ve Masif parkelere nazaran dış mekanda  kullanılıyor olması ve de direk olarak güneş ışınlarına, yağmura, kara yani soğuk ve sıcak farklı hava koşullarına maruz kalmaları nedeniyle Sistre ve Yağlama (Teak Yağı) işlemlerinin periyodları 6 aydır. Her 6 ayda bir Ahşap Deck’lere bakım için gerekli sistre ve yağlama (Teak Yağı ile) işlemleri yapılmaz ise panellerde çalışma sonucu; dönme, kaşıklanma, çatlama gibi olumsuzluklara rastlanacak ve ürün toplam ömrü kısalacaktır. Bu nedenle Ahşap Deck’lere her 6 ayda bir bakım yapılması çok önemlidir.

CİLA / YAĞ:

Başlıksız-11.jpgSistre işlemi sonucu tüm Ahşap Zemin Kaplama ürünlerine Cila veya Yağ uygulanması gerekmektedir. Ağaç cinsi ne olursa olsun Sistre uygulaması sonrasında tüm Ağaç cinsleri yaklaşık olarak beyazımsı bir renk olan aynı rengi alırlar. Gerçek renklerine, üzerlerine Cila veya Yağ uygulaması yapılmasından sonra erişirler. Yani kahverengi renkli olan Ceviz de sarı renkli olan Meşe’de sistre işleminden sonra beyazımsı bir renk alırken Cila veya Yağ uygulamasından sonra Ceviz kahverengi’ye Meşe ise Sarı renge dönüşmektedir. Cila/Yağ uygulamasının başka bir amacı da tüm parkelerin çizilmeye karşı olan mukavemetlerinin artmasının sağlanmasıdır. Cila, yağa nazaran çok daha kuvvetli bir yüzey koruma malzemesidir. Cilalar gloss değerleri bakımından Parlak, Yarı Mat (İpek Mat) ve Mat olmak üzere 3 farklı parlaklığa sahipken tüm yağlar ise Mat’tır. Genellikle mimarlar görünüm olarak bu günlerde daha revaçta olan parkelerin  doğal gözükmesini  yani yüzeyin mat olmasını istemektedirler. Ancak Cila’nın Yağa nazaran daha mukavemetli olması nedeniyle her ne kadar Yağlı ürünler daha doğal ve mat gözükse de çizilmeye karşı olan dirençlerinin daha az olması nedeniyle Mat Cilalı ürünler daha çok tercih edilir olmuştur.  Mat Cila uygulanmış yüzeylerde, bire bir yağlı yüzey kadar olmasada yağlı yüzeylere çok yakın bir yüzey görünümü sağlanabilmektedir. 

Cila ile Yağı karşılaştırtığımızda bazı avantaj ve dezavantajlar karşımıza çıkmaktadır. Yağın Cila’ya nazaran en önemli avantaj ve karakteristiği ise Yağlı Yüzey Parkelerde lokal olarak müdahale imkanına sahip olabilmesidir. Cilalı yüzeylerde lokal müdahale şansı yoktur küçük bir deformasyonda dahi tüm alan komple Sistre edilmeli sonrasında tüm alana yeniden Cila uygulaması yapılması gerekirken, yağlı yüzeylerde sadece deforme olan bölge lokal olarak el ile bile zımparalanıp, zımpara yapılan bölgeye Yağ uygulaması yapılabilmektedir. Yağ ahşap tarafından emildiğinden, ilk uygulama esnasında bir miktar parlaklık ve ton farkı gözükse bile 24 saat içerisinde yağın emilimi ve kuruması sonucu aynı yüzey görüntüsüne gelebilecektir.

OCK olarak bizler; yağ ve cila olarak başlıca BONA, WOCA, LOBA ve HEMEL gibi markalarla çalışmakta ve bu markaları tavsiye etmekteyiz.

BAKIM:

Açıkçası ülkemizde maalesef Ahşap Zemin Kaplama Malzemelerinin temizlik ve bakım kural ve yöntemlerine genellikle uyulmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve geldiğimiz noktada hala Avrupa’da ki kadar temiz cadde, sokak ve kaldırımlarımız maalesef bulunmamaktadır. Yani kirlilik öncelikle  dışardan gelen ve ayakkabılarımızın altına yapışan kirler nedeniyle  oluşmaktadır. Dışardan taşınan kirleri önleyebilmenin en etkili yöntemi dış kapı eşiğine konulacak olan uygun ebatlardaki ve kir tutucu özellikli Paspaslardır. Özellikle yoğun trafiğin olduğu ticari amaçlı mahallerde uygulanmış Lamine/Masif Parkeler kullanılmaya başlamasından sonra öncelikle her gün, suyun içerisine karıştırılarak kullanılacak olan doğru Günlük Temizlik Şampuanları ile temizlenmelidir. Şayet Temizlik Şampuanı yoksa, temizlik işlemi iyi sıkılmış bir Mop veya Paspas yardımıyla sadece duru su ile de yapılabilir. Ayrıca Temizlik şampuanı olarak piyasadan da çok rahatlıkla temin edilebilecek olan Arap Sabunu olarak isimlendirilmiş kimyasal ile de yapılabilir. Arap Sabunu, hem Yağlı hem de Cilalı parkelerde, yüzeye hiçbir zarar vermeyecek şekilde çok rahatlıkla kullanılabilir. Bir diğer önemli konu ise Ahşap Parkelerin çizilmesi problemidir. Genel kanı Ahşap parkeler, Laminat parkelere nazaran daha kolay çizilebiliyor diye bilinmesidir. Bu kanı nispeten doğru olmakla beraber bunun nedeni Laminat Parkede kullanılan çizilmeye dayanaklı suni üst film tabakasının Doğal Ahşap parkede (doğallığı engellememesi için)  bulunmamasıdır.   Parkelerin çizilmesine başlıca sebep ise parkeyle temas eden sert  ve sivri olan cisimlerdir. Genellikle çiziklerin çoğunluğuna, parke uygulamasının tamamlanmasından sonra yapılan  ilk mobilya tefrişatı aşamasında rastlanmaktadır. Bunun önüne geçmenin tek yolu taşınan mobilyaların sürüklenerek değilde kaldırılıp konularak yerleştirilmesi şeklinde olmalıdır. Taşıma işlemini yapan kişiler bu konuda mutlaka uyarılmalı gerekirse ve sağlanabiliyorsa; tüm taşıma işlemi boyunca taşıma ekibinin başına bu kurala dikkat edilmesinin sağlanması için bir Gözetçi konulmalıdır. Kullanım kaynaklı çiziklere ise genellikle hareketli mobilyalar ve daha çok koltuk, sandalye, masa vb.  gibi eşyaların sert uçlu ayakları çiziğe  neden olmaktadır. Bu tür çizilmeleri önlemek amaçlı ise tüm hareketli mobilya, koltuk, sandalye vb. ayak altlarına kauçuk veya keçe esaslı malzemelerin yapıştırılmasıdır. Doğal Ahşap Zemin malzemeleri başta doğru şekilde kullanılarak, uygun aralıklarda gerekli temizlik ve bakımları yapıldığı sürece çok uzun ömürlü olacaktır. Ahşap Deck’lerin bakım yöntemleri ve periyotları ise  SİSTRE  başlıklı yazının son paragrafında anlatıldığı gibidir.