KONVANSİYONEL ŞAP

  • ANASAYFA
  • ÜRÜNLER
  • KONVANSİYONEL ŞAP
  • KONVANSİYONEL ŞAP
  • KONVANSİYONEL ŞAP

KONVANSİYONEL  ŞAP

Halk Arasında "Kara Şap" veya "Kuru Şap" olarak da bilinir. Kum, çimento ve suyun belirli oranlarda karıştırılması sonucuyla elde edilir. Mukavemeti (sağlamlığı) 1m3 kum içerisine konulan Çimento miktarına göre değişmekte olup bu karışım miktarına "Dozaj" denilmektedir. Yani 300 Doz bir Konvansiyonel Şap elde edebilmek için 1m3 kum içerisine 300Kg çimento (6 torba) çimento karıştırılması gerekmektedir. 

Üzerine hangi zemin malzemesi yapılacak olursa olsun biz OCk Floor Concept olarak minimum şap dozajı olarak 250dozajı önermekteyiz. Özellikle Yapıştırma Sistem Parke gibi zemindeki veya havadaki nem ile bile çalışabilen Zemin Malzemeleri uygulanacaksa şap dozajı min. 300 dozajın altına düşmemesi gerekmektedir.

Şap yapılacak zemin yüzeyi öncelikle tüm toz, pis ve kirlerden temizlendikten sonra aderans artırıcı Su Bazlı Astarlar sürülebileceği gibi astar malzemesinin olmadığı durumlarda şap atılacak olan yüzey aşırı olmamak kaidesiyle ıslatılmasında fayda vardır. Bizler OCk Floor Concept olarak Konvansiyonel Şap uygulamalarımızda da Lazer Kot cihazı kullanarak uygulama yapmaktayız ancak Lazer Kot Cihazının olmadığı durumlarda öncelikle istenilen kot max. 3'er mt aralıklarda şeritler halinde Ano uygulaması yapılmalıdır. "Ano" şapın kotunu ayarlayabilmek için gerekli olan kot referans imalatıdır. Lazer Kot cihazının olmadığı ve Ano uygulamasının yapılmadığı Şap Uygulamalarında kotlarda büyük problemler çıkacaktır ve bu durum çözümü hem zaman alan hem de ekstra maliyet oluşturcak bir durumdur. Bu nedenle tüm Şap uygulamalarında, uygulamanın kotunda olacak şekilde yapılması çok önemlidir. Günümüzde genellikle şap uygulamaları artık Şap Makineleri ile yapılmakta olup ancak Şap Makinesinin kurulamayacağı (borularının geçirilebileceği uygun boşlukların olmaması, alanın kullanılıyor olması veya şap makinesinin basamayacağı kadar yüksek bir mesafe olması vb.) durumlarda bu işlem insan gücü ile hazır torbalanmış kum ve çimentolar ile yerinde karıştırılma esasına göre yapılmaktadır. 

Şap uygulaması tamamen bitirilip üzerine çıkılabilecek aşamalara gelindiğinde (yaklaşık 3-4 saat sonra) mazot ile çalışan Helikopter Makinesi ile Perdahlama işlemi yapılması şapın yüzeyinin tamamen düz olmasını sağlayacaktır. Şap makineleri 2,3 ve 4 silindir olmak üzere 3 çeşittir. Yüksek yapılarda 160mt ve daha yüksek düşey uzunluğu olan binalarda 4 silindirli Şap Makinesi kullanılması gerekmektedir. 

Bizler OCk Floor Concept olarak Helikopter Perdah Makineleri, 4 silindirli Şap Makineleri ve Lazer Kot Cihazları kullanarak yani makine parkı tam olacak şekilde müşterilerimizle  Konvansiyonel Şap Uygulamaları konusunda Profesyonel olarak hizmeti vermekteyiz.

Dökümanlar