APLİKASYON PLANLARI HAZIRLAMA

  • ANASAYFA
  • UYGULAMALAR
  • APLİKASYON PLANLARI HAZIRLAMA

floorplans.jpg

 

Aplikasyon Planları hazırlamanın başlıca 2 önemli nedeni bulunmaktadır. Bunlar aşağıda anlatılmıştır.

1-Fire Hesabını Doğru Yapabilmek İçin:

Özellikle stoklu olmayan ve Yurt Dışından ithalat ile getirilecek olan ürünlerin firelerini doğru hesap edebilmek çok önemlidir. Zira yanlış fire hesabı yapılması durumunda ya malzeme çok artacak ya da yetmeyebilecektir. Malzemenin artması durumunda anlaşmaya bağlı olarak  bu artan malzemeler ya işveren tarafından bedeli ödenerek depolarına kaldırılacak veya anlaşmada "artan kapalı paketler iade alınır" ibaresi var ise de artan malzemeler satıcının deposuna kaldıralacak ve başka bir müşteriye satılamazsa da belkide o işten bırakın kar elde etmeyi bu artan malzemeler atıl olarak depoda çürümeye terk edildiğinden o işten zarar edilebilecektir. Genellikle de süreç şöyle işlemektedir; renk, doku ve özellikleri bakımından farklı zemin malzemelerinde yüzlerce çeşit ürün olduğundan her müşteri farklı farklı ürünler tercih etmekte dolayısıyla da artan bu ürünler genellikle satılamamakta ve yukarda da belirttiğimiz üzere çürümeye terkedilmektedir. Malzemelerin yetmemesi ise çok daha kötü bir durumdur. Şöyle ki; genellikle firmalar zemin malzemelerini, inşaatın en son kalemi olduğu için satın alımını en son aşamalara bırakmakta ve son anda sipariş etmektedir. Ülkemize en yakın mesafede bulunan Avrupadan dahi ithal edilen ürünlerin çoğu en erken karayolu ile 10-15 günlük sürelerde gelmekte (şayet yetmeyen malzeme Fabrikanın stoklarında mevcut ise), Uçak ile getirilmesi durumunda ise yine minimum gümrük işlemleri vs. derken süreç olarak 4-5 günleri bulmaktadır. Hele ki birde yetmeyen malzeme, belirli bir açılış tarihi olan şantiyelere uygulanacaksa malzemenin yetmemesi zemin firmalarına büyük prestij kayıpları ve büyük maddi kayıplara sebep olabilmektedir. Zira metrajı hesaplaması gereken taraf zemin firmasıdır ve çok artmasından veya yetmemesinden tek sorumlu taraf yine ithalatı gerçekleştirecek olan zemin firmasıdır. Malzemelerin yetmemesi durumunda Zemin Firması bu yetmeyen malzemeleri uçak kargo ile getirmek durumunda kalacak ve yüksek navlun bedelleri ödeyecektir. Tüm bunların önüne geçebilmek için seçilen zemin malzemesinin ebatlarını baz alacak şekilde ve minimum fire verecek bir başlangıç noktası belirlenerek tüm malzemeler tek tek AutoCAD planı üzerinde aplike edilerek malzemenin neresinden kesileceği, kesilen malzemenin kullanılıp kullanılamayacağı ve kullanılamayacaksa ne kadarlık miktarı kullanılamayacağı tüm malzemelerin plan üzerinde yerleştirilmesinden sonra kolaylıkla hesap edilebilir. Özellikle duvardan duvara halı uygulanacak büyük metrajlı Otel vb. projelerde hele ki birde halıdaki desen tekrarı (Repeat veya RPT) büyük olan halılarda Malzeme Aplikasyon hesabı yapmak çok daha fazla önemlidir. Çünkü duvardan duvara halıların enleri genellikle 4mt gibi çok büyük bir ölçüdedir ve yanlış başlangıç yapılması durumunda fire oranları dolayısıyla çöpe gidecek fire halı miktarları çok büyük rakamlarda olmaktadır. Biz OCk Floor Concept olarak tüm işlerimizde öncelikle her ne kadar AutoCAD planları olsada gidip yerinde kendi rölövemizi çıkartıp (çok büyük şantiyelerde ise rölöve çıkartmak çok zor olacağı için belirli referans noktalarından ölçük kontrolleri yapmaktayız) daha sonra çıkarılan bu rölöveyi AutoCAD ortamında kaydedip seçilen malzemeyi tek tek aplike ederek Fire Hesabımızı yapmak suretiyle sipariş edilmesi gereken Fireli Miktarı hesap etmekteyiz. Böylelikle müşterilerimiz hem daha fazla para ödememiş oluyor hem de malzemelerin yetmemesi gibi sorunun önüne geçmiş oluyoruz. Bu açıdan Malzeme Aplikasyon Planlarının Hazırlanması büyük önem arzetmektedir.

2- Uygulamanın Doğru Başlatılması ve Yürütülmesi

Daha öncesinde Malzeme Aplikasyon Planı yok ise şantiyede uygulama aşamasında nereden başlanacağı bilinemeyeceği bir başka deyimle Başlangıç Noktası rastgele belirleneceği için hem yüksek miktarda fireler çıkmasına hem de estetik olarak çok küçük parçaların istenilmeyen bölümlere denk gelmesi durumları olacaktır. Bu nedenle daha öncesinde Malzeme Aplikasyon Planları, AutoCAD üzerinde hazırlanarak hem fireler minimuma indirilmiş hem de yukarda bahsettiğimiz küçük parçaların istenilmeyen bölümlere gelmesinin önüne geçilmiş olacaktır. Özellikle büyük metrajlı şantiyelerde işin hızlı start alabilmesi için yani sahada ön hazırlık yapmaya gerek olmaması adına Aplikasyon Planları mutlaka olmalıdır.