RÖLÖVE ALMA

rölöve 1.jpgŞantiyede Rölöve Çıkarma / Alma:

Kelime anlamı olarak; bir yapının bütün boyutlarını ölçerek o yapının plan, kesit ve görünüşlerini yerinde çıkarma işlemidir. 

Şayet uygulama yapılacak mekanların daha öncesinde kayıtlı herhangi bir AutoCAD planı veya mimari paftalar şeklinde hazır planları yok ise veya planları var ancak zaman içerisinde mevcutta kayıtlı mimari plan ile gerçek alan arasında çok fazla değişiklikler yapıldıysa zemine hangi malzeme uygulanacaksa uygulansın, malzeme metrajlarını doğru hesaplayabilmek (özellikle yurtdışından metraj belirtilerek getirilen ürünler olduğu zamanlarda), uygulanacak malzemelerin yetmemesi veya çok fazla artması gibi sorunların önüne geçebilmek adına Rölöve Alma işlemi mutlaka yapılmalıdır. rölöve3.jpg

Rölöve alma işlemini daha doğru ve hızlı yapabilmek için en az 2 kişi hatta 3 kişinin rölöve alma esnasında şantiyede bulunması önemlidir. Bir kişi alanın mimarisini şekline uygun şekilde kağıda çizip okunacak uzunluk değerlerini bu çizim üzerinde yazarken diğer iki kişide tek tek duvar uzunluklarını ölçüp söylemekle görevlidir.

Bir Rölövenin doğru alınabilmesindeki en öncelikli kural alanın mimarisini tüm detayları gösterecek şekilde köşeler, var ise kolonlar veya boşluk (minha) alanları öncelikle üzerine ölçü yazılabilecek ölçekte/boyutta boş kağıt üzerine çizilmesidir. Herhangi bir detay atlandığında sil baştan tekrar ölçüm ve çizim yapılması gerekecektir. Mekanın mimarisi kağıt üzerine doğru çizildikten sonra bir başlangıç noktası belirlenir ve sırasıyla tüm duvarlar metre ile tek tek ölçülerek sırasıyla okunur ve kağıt üzerine yazılır. Tüm duvar uzunlukları alındıktan sonra herhangi bir yanlışlık yapmamak adına emniyet ölçüleri alınmalıdır son olarak. Emniyet ölçüsü olarak alanın en uzun iki mesafesinin ölçülerek yine çizim üzerine yazılması, çapraz şekilde iki köşe ölçüsünün bulunup yine çizim üzerine yazılması ile yapılabilir.rölöve 2.jpg

Tüm okunan değerler bilgisayar ortamında AutoCAD programında çizilerek alanın güncel gerçek 1'e 1 rölöve çizimleri tamamlanmış olur. Daha sonra yine AutoCAD programı üzerinde kolaylıkla alan, uzunluk gibi ölçümler ve işlemleler yapılabileceği gibi istenirse mekana uygulanacak malzeme aplikasyonları yine AutoCAD ortamında kolaylıkla yapılıp, uygulama sonrasındaki görüntülerin nasıl olacağı, hangi duvara kaç cm'lik parçalar gelebileceği vb. gibi İç Mimarların önceden bilmek istediği soruların tamamı cevaplanmış olur. Rölöve alma esnasında olası yapılmış bir hata var ise şantiye alınmış rölöve AutoCAD ortamına aktarılırken  bu hatalar çizim  bir noktadan başlayıp aynı noktaya doğru uygun açılarda ve yönde yapıldığından şekil kapanmayacak ve hata olduğu hemen tespit edilebilecektir. Böyle durumlarda yerinde yeniden tek tek ölçüm yapmak gerekebilecektir. AutoCAD ortamında yapılan çizim tüm işlemlerin sonunda başlangıç yapılan noktada birleşmişse yerinde alınmış rölövenin doğru olduğu anlaşılmış olacaktır. Son olarak emniyet amaçlı alınan bölgelerin mesafeleri de alınarak rölövenin doğruluğu teyit edilmiş olacaktır.    

OCK FLOOR CONCEPT olarak bizler İstanbul içerisindeki şantiyelerde, tarafımızdan teklif isteyen firmaların/kişilerin şayet teklif verilecek alanların mimari planları yok ise Rölevelerini ücretsiz olarak çıkarmaktayız.