SELF LEVELİNG ŞAP / AKILLI ŞAP / CİVALI ŞAP

  • ANASAYFA
  • UYGULAMALAR
  • SELF LEVELİNG ŞAP / AKILLI ŞAP / CİVALI ŞAP

       IMAG6267.jpg

Self Leveling  / Kendinden Yayılan ŞAP YAPILMASI (KOT GÖZETİLMEDEN) :

Self Leveling şap bir diğer adıyla Kendinden Yayılan Şap uygulamasına geçilmeden önce zemin çok iyi bir şekilde süpürülerek (mümkünse elektrikli vakumlarla değilse fırça ile) zemindeki tüm toz, kir ve pislikler temizlenir. Akabinde  UZIN PE360 veya muadili astar, fırça ile , sarfiyatı m²’ye min. 150-200gr olması koşuluyla ve bünyesine su katılmayacak ve zeminde hiç boşluk kalmayacak şekilde sürülmelidir. 1 saatlik primer kuruma süresi sonrası her bir 25Kg’lık torbaya 5.5lt su karıştırılarak Self leveling şap malzemesi hazırlanır. Karışım hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu öncelikle her bir sefer karışımı hazırlarken su oranını karıştırmamak için ölçekli kaplar kullanılmalıdır. Karışımın yapılacağı Plastik Variller önceden iyice içi yıkanarak temizlenmiş olmalıdır. Bu iş için kullanılan variller genellikle 50Kg (2 paket Self Leveling Şapı) ve 11 Lt suyu içerisinde rahatlıkla karıştırılabilecek hacimdedirler. 

      Karışım yapılırken dikkat edilmesi gerekli en önemli husus, öncelikle varil içerisine suyun konması 1 Ustanın paket içerisindeki malzemeyi yavaş yavaş varil içerisine dökerken eş zamanlı 2.ustanın öncelikle yavaş devirde sonrasında ise karışım tüm sıvı içerisine karışınca daha hızlı devirde karıştırma işlemini gerçekleştirmesidir. Uygulama sonrası Self leveling şap bünyesinde kabarcıklar ve akabinde de bu kabarcıkların patlaması sonucu göz göz çukurlukların oluşmaması için karıştırma süresi ve hazırlanan karışımın bekletilme süreleri çok önemlidir. Buradaki kural ise min. 5 dakika boyunca ilk birkaç dakikası düşük devir olmak üzere karıştırma işleminin yapılması akabinde ise 5 dakikalık karıştırma sonrasında hazırlanan karışımın min. 5 dakika bekletilerek tüm hava kabarcıklarının oluşmasına engel olunmasıdır. Bu yapılmadığı takdirde hem teknik hem görsel olarak uygulaması yapılmış Self Leveling şapta sorunlar çıkacaktır.

      Uygun süre karıştırılan ve bekletilen Self leveling şap karışımı en uzak köşeden başlanıp çıkış yapılabilecek yere doğru gelinecek istikamette yapılmalıdır. Genellikle PVC ve halı altı uygulamalar başta olmak üzere kot gözetilmeden yapılan işlerde malzemenin daha eşit olacak şekilde yayılması, ustaların tecrübesiyle direk alakalı olup göz kararı ile ayarlama yapılmaktadır. Taşıyıcı iki kişi karışımı döktükten sonra düz malayla (bazı ustalar dişli mala da kullanmaktadır) diğer 3. usta her ne kadar malzeme kendiliğinden yayılıyor olsa da (akıllı şap denilse dahi) malayı kullanan usta dökülen malzemeyi mekana yaymadığı sürece Self leveling şap kendi kendine yayılarak kendi kotunu asla bulmaz. Dolayısıyla tüm zemine dökülen malzeme homojen halde tüm zemine yayılacak şekilde usta tarafından yayılmalıdır. Malayla yayılıp çıkış noktasına doğru gelinirken şayet uygulaması tamamlanmış ilk yapılan kısımda herhangi bir sorun çıkar ise yani bitmiş uygulamanın üzerinde yürünmesi gerektiği durumlarda bitmiş uygulamayı bozmamak adına ustanın ayağında muhakkak Çivili Ayakkabı olmalıdır. Çivili Ayakkabı,  yeni dökülmüş Self leveling şap üzerinde yürürken ilk basıldığında küçük noktacıklar şeklinde çukurluklar oluşturan fakat hemen akabinde bu çukurlukların kaybolmasını sağlayan altında 3cm yüksekliğinde çiviler bulunan özel bir ayakkabı çeşididir. Çivili Ayakkabı giyilmeden yeni dökülmüş şap üzerinde yürünmesi durumunda bitmiş imalat zarar göreceğinden sil baştan uygulama yapılması gerekebilir. IMAG6272.jpg

Uygulama yapılırken bir yandanda uygulama yapılan tüm bölgelerde Kirpi Rulo ismi verilen hem Self leveling şap içerisinde oluşma olasılığı olan kabarcıkları engelleyen hemde şapın zemine aynı kalınlıkta uygulanmasına yarayan bu işlemde muhakkak Self leveling şap uygulamasının olmazsa olmaz aşamalarından bir tanesidir.

Tüm uygulama tamamlandıktan sonra min. 24 saat süresince hiç kimse yapılan uygulamanın üzerine kesinlikle çıkmamalıdır. Piyasadaki Self Leveling şapların geneli 24 saat sonra üzerinde yürünebilir hale gelecek kadar uygun mukavemete erişmektedir.

Uygulamanın başlığından da anlaşılacağı üzere uygulama sonrasında sadece zemin yüzeyi pürüzsüz hale getirilmiş olup zeminin her ayrı noktasındaki kot aynı olmaz. Zeminin kotu öncesinde neyse uygulama sonrasında da yaklaşık olarak aynı kotlarda kalır.

 

Kotlu Self Leveling / Kendinden Yayılan ŞAP:

IMG_1421.JPG      Tüm aşamalar yukarda anlatılan uygulama yöntemiyle aynıdır. Buradaki en önemli fark yukardaki yani kot gözetilmeyen sistemde uygulanan Self Leveling şap ana zeminin kotunu almakta varsa çukurlukları kapatmakta ve zemin yüzeyini pürüzsüz hale getirilmesini sağlamaktadır. Kot gözetilmeyen sistemde bitmiş Self leveling şap üzerinde Nivo veya Lazer cihazı ile yapılan kot ölçümlerinde zemindeki kot farklılığı göz ile bakıldığında anlaşılmasa dahi yapılan teknik kot okumaları ile anlaşılabilmektedir.

 

 Kotlu Şap ne zaman istenir ve hangi durumlarda önemlidir peki? Açıkçası OCK olarak biz tüm müşterilerimize, şayet Self Leveling uygulaması yapılacak alan yekpare ve büyük bir alan olup herhangi 2 farklı zemin malzemesi birleşimi veya uygulama sonrasında yapılacak olan herhangi kapı,dolap vb. yüksek elemanların tefrişat ve uygulamalarında bu elemanlarda hiçbir pay olmaması nedeniyle ve tavanla olan mesafelerinde herhangi bir aplikasyon sorunu veya görsel olarak bakıldığında çirkin bir görüntü çıkarmayacağı durumlarda Kotlu Self-leveling şapa gerek olmadığıdır. Çünkü Self-Leveling şap malzemeleri kalınlığın artmasıyla doğru orantılı olarak maliyetlerinde arttığı ürünlerdir. Ancak tüm bu saydığımız durumlar harici yIMG_1644.JPGani 2 farklı zemin malzemesi geçişi (parke/pvc, seramik/parke, parke/halı vb) olduğu durumlarda her farklı malzemenin farklı kalınlıkları olması nedeniyle ve birbirleriyle birleşimlerinde sıfıra sıfır birleşim istenmesi ve hiçbir kot farkı profili kullanılma durumlarının olmadığı ve yine yukarda bahsettiğimiz hem teknik hemde görsel anlamda malzeme yüksekliklerinin montaj yapılmasına engel olduğu durumlarda veya bu durumların hiçbiri olmasa dahi son dönemde genellikle Mimarlar tarafından istendiği gibi zeminin her noktasında aynı kotta olması durumlarında kotlu şap yapılması zorunluluğu ortaya çıkar.

Kotlu Self Leveling / Kendinden Yayılan Şap yapılmasına başlamadan önce evvela mevcut zeminin (konvansiyonel şapın) nivo veya elektronik lazer cihazı ile (OCK olarak biz 360 derece sürekli dönen lazer cihazı kullanmaktayız) "Kot Haritası" çıkarılmalıdır. Bu Kot Haritası  hem yaklaşık ne kadar malzeme kullanılması gerektiğini hesaplamak ve şantiyeye çok az veya çok fazla malzeme göndermemek için önemli hemde yapılacak pul uygulaması açısından önemlidir tabiki bir diğer sebebi ise işin fiyatlandırılması ve yaklaşık toplam tutarın ne kadar olacağının müşteriye bildirilmesidir. Çünkü genellikle dökme esaslı malzemelerde sarfiyat birebir tam olarak hesaplanamamaktadır. Pul uygulama öncesi zeminde astarlama (su bazlı ve poliüretan astar+quartz kum aynı gün içerisinde , epoksi astar+quartz kum sisteminde ise 1 gün sonra Self-leveling şap uygulamasına geçilir) işlemi yapılması gerekmektedir. Yani pullar astar üzerine 1 seferde uygulanıp akabinde pullar devrilmeden şap uygulamasına geçilmelidir. Zemini aynı kota getirebilmek için zeminin en üst noktası referans alınarak, iki malzeme kalınlık farkına (kullanılacak tutkal payları da dahil edilerek) göre yine Lazer cihazı vasıtasıyla 50cm aralıklarla hangi kalınlıkta kaç pul gerekiyorsa o kadar pul üst üste konulur (Ayarı tam yapabilmek için çeşitli kalınlıklarda pullar kullanılmalıdır 1,2,3mm vd. kalınlığında )  Self-Leveling. Böylelikle istenilen baz kotu, pul üst noktalarında sağlanmış olur. Zeminin çok bozuk olduğu durumlarda bazı noktalara hiç pul konmaz iken bazı noktalarda örneğin üstüste konulan pullar ölçüldüğünde 3cm'e varan yükseklikler görülebilmektedir. Pullar ile Self-leveling üst kot sınırı bu şekilde ayarlandıktan sonra yine yukarda anlatılan aynı kurallar geçerli olacak şekilde uygulamaya başlanır. Buradaki en önemli husus zemine dökülen Self-Leveling şapın malayla düzeltilmesi esnasında her noktadaki pul üst noktasıyla eşit olacak şekilde uygulanmasıdır. Zeminin aşırı bozuk olduğu durumlarda, bozukluğu minimize etmek amaçlı astar + 1.kat Self-Leveling şap akabinde min. 24 saat sonra yine astarlama yapılıp,pullama yapıldıktan sonra 2.kat Self-Leveling şap yapılacak şekilde 2 seferde yapılmasıda gerekebilir. Ancak teknolojinin de hızla ilerlemesiyle son zamanlarda Self-leveling şaplar içerisine hem maliyetleri azaltmak hemde mukavemeti arttırmak amaçlı Quartz Kum girilerek 1 seferde 3-4cm'lere kadar tek seferde atılabilen ürünler geliştirilmiştir (UZIN NC 170 veya muadilleri). Uygulama sonrası kalınlık fazlada olsa 1 gün sonrasında üzerine çıkılabilir. Ancak kalınlık farklılıkları ve daha kalın uygulamadan kaynaklı üzerine malzeme uygulanabilmesi için kesinlikle Nem Cihazı ile nem ölçümü yapılıp şayet nem, uygun değerlere düştüyse kaplama malzemesinin uygulanmasına geçilmelidir. Kalınlığın fazla olduğu durumlarda Su Bazlı astalar yerine Poliüretan veya Epoksi Astarlar kullanılması Kotlu Self-Leveling Şap uygulamalarında çok önemlidir ve biz OCK olarak bu gibi durumlarda kesinlikle Su Bazlı astar kullanılmamasını tavsiye etmekteyiz. Zira Su Bazlı astarlar aslında aderansa (iki malzemenin birbirine tutunmasına) çok fazla katkı sağlamayıp aslında sadece zeminin tozumamasına yaramaktadırlar.

 

IMG_1351.JPG